Powstało już wiele aplikacja na Arduino, ponieważ moje główne zajęcie to przemysł więc postanowiłem się przymierzyć do projektu z obsługą znanego protokołu Modbus TCP. Połączenie amatorskiej platformy mikroprocesorowej z komunikacją powszechnie stosowaną w przemyśle jako wstęp do poważniejszych projektów. W5100
Na warsztat poszedł projekt sterowania wentylatorem łazienkowym i oświetleniem dodatkowym. Pomysł to włączanie i wyłączanie wentylatora od poziomu wilgotności, próg załączenia ustawiany domyślnie na 70% z możliwością ustawiania zdalnego po wpisaniu nowej wartości do rejestru modbusowego. Oświetlenie załączane od czujnika PIR z odliczanym czasem opóźnienia wyłączenia.
Do projektu użyłem dostępnego pod ręką klona (Maker UNO), kartę ethernetową W5100, czujnik wilgotności i temperatury DHT22, czujnik ruchu PIR typ AM312.


. Płytka 2-ch przekaźników, zasilacza ze starej ładowarki telefonicznej 5V oraz obudowy jak na zdjęciu. .
. . . Dodatkowa opcja jaką zaimplementowałem to sygnalizacja dźwiękowa defektów jak np. błąd karty ethernet lub czujnika DHTxx podobnie jak w BIOSie komputerów PC. .