Złącze A730 v1 - nie sprawdzone !
26 pinowe złącze A730 Złącze Asus A730
Pin Signał Opis
1,7,26GND connected together in cable?
2TRST  
3TCK  
4TDO  
5TMS  
6TDI  
8USB D-  
9USB D+  
10VBUSD USB +5V?
11USBH- USB host
12USBH+ USB host
13VUSBH USB host +5V?
14,15,16,17DC4, DC3, DC2, DC1   ?
18RxD TTL, nie jest to RS232
19TxD TTL, nie jest to RS232
21V Video Out?
22H Video Out?
23B Video Out?
24G Video Out?
25R Video Out?


Asus MyPal A730, A716 USB sync cabel
Złącze USB Złącze USB do A730
USB Pin USB Signal Asus Pin(s)
1USB +5V 5,7
2USB D- 8
3USB D+ 9
4Gnd 1,6


Złącze A730 v2
26 pinowe złącze A730 Złącze Asus A730
Pin Signał Opis
1GND PWR
2+5 PWR
3+5PWR
4+5PWR
5+5PWR
6GNDPWR
7USB 5VPWR USB In (Red)
8USB D- (White or Blue)
9USB D+ (Green)
10GNDPWR USB
11 - 18NC 
19USB +5USB Host (Red)
20USB D-USB Host (White or Green)
21GNDUSB PWR
22USB D+USB Host (Green)
23 - 26NC 
ObudowaGNDUSB Host/Clnt
Menu PPC